ap police constable exam preparation plan

ap police constable notification and preparation

AP పోలీస్ ఆఫీసర్ పరీక్ష అనేది అధిక సంఖ్యలో దరఖాస్తుదారులు దరఖాస్తు చేసుకునే అత్యంత పోటీ పరీక్షలలో ఒకటి. ఈ పరీక్షకు కఠినమైన అభ్యాసం అవసరం కాబట్టి, అభ్యర్థులు AP పోలీస్ ఆఫీసర్ పరీక్షలోని అన్ని అంశాలను క్షుణ్ణంగా సమీక్షించాలని సిఫార్సు చేయబడింది.

AP పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్‌మెంట్ 2022 కోసం పురుష మరియు స్త్రీ అభ్యర్థులు ఇద్దరూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. AP పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్‌మెంట్ ప్రక్రియలో ప్రిలిమినరీ వ్రాత పరీక్ష, ఫిజికల్ మెజర్‌మెంట్ టెస్ట్, ఫిజికల్ ఎఫిషియెన్సీ టెస్ట్, ఫైనల్ మెయిన్స్ వ్రాత పరీక్ష మరియు మెరిట్ లిస్ట్ వంటి వివిధ ఎంపిక దశలు ఉంటాయి.

AP పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ప్రిలిమినరీ పరీక్షలో అర్హత సాధించిన అభ్యర్థులు మెయిన్స్ పరీక్షకు షార్ట్‌లిస్ట్ చేయబడతారు, ఆపై ఇతర పరీక్షలు మరియు ఇంటర్వ్యూ లేదా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్‌కు ఎంపిక చేయబడతారు. AP పోలీస్ కానిస్టేబుల్ రిక్రూట్‌మెంట్ మెరిట్ ఆధారిత ఎంపిక ప్రక్రియను కలిగి ఉంది.

 

Important Topics For AP Police Constable Exam

 • English section: This section consists of basic rules of English, Antonym, Synonym, Idioms, and Phrases, Spelling,  Passage, Voice Narration, One Word Substitution, Adjectives, Sentence Structure, Subject-Verb Agreement and Fill in the Blanks.
 • Arithmetic/ Reasoning/ Mental Ability section: This section consists of Profit and Loss, Fundamental Arithmetical Operations, Time and Distance, Ratio and Proportion, The Relationship between Numbers, Percentages, Discount, Time and Work, Computation of Whole Numbers, Use of Table and Graphs, Simple Interest, and Decimals and Fraction.
 • General Science section: This section consists of topics that are from core science subjects like Physics, Chemistry, and Biology based on the 12th syllabus. It also includes Indian Culture, Indian National Movement,  History of India, Knowledge of Ancient, Modern History of India and Medieval times.
 • General Awareness section: This section consists of all the features of the country, including parks, rivers, temples, mountains, dance forms, national parks, and sanctuaries. Policies that are related to the Constitution, Article, Amendments, etc. The Economics part only includes the Current Affairs of National and International Importance.
 • Telugu section: This section is short and consists of  Essay tests, Writing precis, Letter Writing, Translation to and from Telugu, Paragraph Writing, Report Writing, and Comprehension.
 

AP పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పరీక్ష ప్రిపరేషన్ చిట్కాలు

 • ఎంపిక కోసం ఫిజికల్ టెస్ట్ (PET) ఉంటుంది కాబట్టి, అభ్యర్థులు తమ ఫిట్‌నెస్‌పై దృష్టి పెట్టాలి . 
 • శారీరక బలం మరియు శక్తిని పెంపొందించడానికి ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడానికి ప్రయత్నించండి మరియు  ఫిట్‌నెస్ కోసం ప్రతిరోజూ పరుగెత్తండి. 
 • అభ్యర్థులు వార్తలను చూడాలి లేదా వార్తాపత్రికను చదవాలి, ప్రపంచంలోని ప్రస్తుత సంఘటనలన్నింటినీ తెలుసుకోవాలి.
 • మిమ్మల్ని మీరు పరీక్షించుకోండి. మీరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకోవడానికి అభ్యాస పరీక్షలను(మోక్ టెస్ట్) ప్రయత్నించండి. 
 • పరీక్షలో మీరు కష్టపడకుండా  easy అంశాలపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టండి. 
 • మీరు పరీక్షలను పూర్తి చేసిన వెంటనే, ఆరోగ్యం మరియు ఫిట్‌నెస్‌పై మీ దృష్టిని కేంద్రీకరించండి. 
 • ఒత్తిడితో కూడిన పనులలో  మునిగిపోకండి.కూల్ గా ఉండండి 
 • మీ సత్తువను పెంచుకోండి మరియు ప్రతిరోజూ పరుగెత్తండి మరియు ఆరోగ్యంగా తినేలా చూసుకోండి. 
 • మునుపటి పేపర్‌లను ప్రయత్నించండి. ఇది మీరు ఎక్కడ వెనుకబడి ఉన్నారో తెలియజేస్తుంది. లక్ష్యాల సాధనకు షార్ట్‌కట్‌ లేదు. 
 • మీ ప్రిపరేషన్‌ను బాగా ప్లాన్ చేసుకోండి, కాబట్టి విజయం సులభతరం మరియు సహజంగా వస్తుంది.
 • చివరి నిమిషంలో రద్దీని నివారించడానికి ఒక గంట సమయంతో పరీక్షా కేంద్రానికి చేరుకోవాలని నిర్ధారించుకోండి. 
 • పరీక్ష సమయంలో సమర్పించడానికి మీ వద్ద అన్ని ముఖ్యమైన పత్రాలు ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోండి. 
 • ఒత్తిడిని దూరంగా ఉంచండి మరియు AP పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పరీక్ష గురించి టెన్షన్ పడకండి. 
 • రిలాక్స్‌డ్‌గా మరియు ఏకాగ్రతతో ఉండండి. నమ్మకంగా ఉండండి.
 • పది నిమిషాల ముందు మీ AP పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పరీక్షను పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నించండి, తద్వారా మీ సమాధానాలను క్రాస్ చెక్ చేయడానికి మీకు సమయం లభిస్తుంది
 

AP Police Constable Reference Books

 1. Objective General English with the useful resource by S.P Bakshi – Buy Online
 2. Lucent’s General Knowledge – Buy Online
 3. Fast Track Objective Arithmetic by Rajesh Verma – Buy Online
 4. General Awareness by RK Publications and General Knowledge Current Affairs – Buy Online
 5. Verbal and Non-Verbal Reasoning by RS Aggarwal – Buy Online
 6. AP Police Constable Preliminary Exam Test Top 23 Model Papers {Telugu Medium} (Paperback, Telugu, Vijeta Competitions Editorial Board) – Buy Online
 
EventsImportant Dates
Release of Official Notification28-11-2022
Starting Date for Applying Online30-11-2022
Last Date for Applying Online28-12-2022
Admit Card Release Date09-01-2023
Preliminary Examination Date22-01-2023
Preliminary Exam Results DateTo be Announced
Main Exam DateTo be Announced
Main Exam Results DateTo be Announced
Interview DateTo be Announced
Final Results AnnouncementTo be Announced

AP Police Constable Physical Efficiency Test: 100 Meters Run

General15 seconds
Ex-servicemen16.50 seconds
Women18 seconds

AP Police Constable Physical Efficiency Test: 1600 Meters Run

General8 minutes
Ex-servicemen9 minutes 30 seconds
Women10 minutes 30 seconds

AP Police Constable Physical Efficiency Test: Long Jump

General3.80 meters
Ex-servicemen3.65 meters
Women2.75 meters

AP Police Constable Physical Standards

The candidate applying for the AP Police Constable Exam 2022 must fulfil the physical standards criteria as per the official notification. The physical standards are tabulated below.

StandardMaleFemale
Height167.6 cm152.5 cm
Chest86. 3 cm87 cm
Weight45.5 kgs40 kgs

AP Police Constable Medical Standards

The candidate applying for the AP Police Constable Exam 2022 must fulfil the medical standards criteria as per the 2022 official notification. The medical standards are tabulated below.

EyeSight: The following tabulated vision standards are required for the selection.

Vision StandardRight EyeLeft Eye
Near Vision0/5 (Snellen)0/5 (Snellen)
Distant Vision6/66/6

Note: Snellen chart with an ophthalmologist measures your vision standard.

 • Both eyes should have full vision. Even partial blindness is not acceptable.
 • The other defects like squint eye, morbid condition of the eye or lids of either eye, colour blindness, etc. will be disqualified in the process.
 • Sound physical fitness and health are musts.
 • Any defect in the body structure and stature are not acceptable.

Syllabus For Preliminary And Final Written Examination (Intermediate Standard) (Objective Type)

English:

Reading Comprehension

Jumbled Sentence

Phrase Replacement

Sentence Improvement

Cloze Test

Fill in the Blanks

Wrong Spelt

One Word Substitution

Error Spotting

Active Voice and Passive Voice

Direct and Indirect Speech

Match the following words

Choose the correct ‘Synonyms’

Select the correct word (Prefix, Suffix)

Fill in the blanks with suitable Article

Fill in the blanks with suitable Preposition

Select the correct Question Tag

Select the correct Tense

Select the correct Voice

Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle)

Identify the sentence pattern

Find out the Error (ArticlesPrepositionsNoun, Verb, Adjective, Adverb)

Select the correct Plural forms

Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentense)

Identify the correct Degree

Form a new word by blending the words

Form compound words (Eg: Noun+Verb, Gerund+Noun)

Alliteration

Allusion

Simile

Metaphor

Personification

Oxymoron

Onomatopoeia

Anaphora

Ellipsis

Repetition

Apostrophe

British English – American English

General Science:

Physics

Chemistry 

Life Sciences

History of India, Indian culture, Indian National Movement:

Indian Geography:

Polity

Economy:

Current events of national and international importance:

List Of States And Their Bird Sanctuaries

List Of Stadiums Of The States

List Of Vice Presidents Of India

List Of Abbreviations

List Of Regional Rural Banks

List Of Speakers Of Lok Sabha

List Of Foreign Banks, Headquarters, And Their Taglines

List Of Private Sector Banks And Their Headquarters & Taglines

Rbi Governors

Books & Writers

Government Schemes

List Of Important Games

List Of Important Summits

Bird Sanctuaries In India

National Parks And Wildlife Sanctuaries In India

International Head Quarters

Bimstec Summits

Asean Summit

List Of States And Their Dance Forms

Transport Systems In India

Sources Of Nutrients And Deficiency Diseases

List Of Gardens In India

List Of Highest Himalaya Mountain Peaks In India

Indian Navy Admirals

Attorney Generals Of India

Classification Of Indian Soils

Types Of Elections In India

The Nationalist Movements In India

Chief Election Commissioners Of India

List Of Largest Libraries In India

The Largest Deserts In The World

Ministers Of State

Cups And Trophies Related To Sports

Summits In India

Famous News Papers Names In The World

National Symbols Of India

List Of Countries And Their Parliament Names

List Of Indian States And Their Capitals, Governors & Chief Ministers 2018

List Of Governors In India

List Of Countries And Their Capitals And Currencies

Chief Ministers Of India

Chief Justice Of India

Sustainable Development Goals (Sdgs) & Their Objective

List Of Upsc Chairman In India

Cbi Directors Of India

Important Forest In India

Important Food Festivals Around The World

River Side Cities In India

List Of Important Boundary Lines

List Of Space Centres In India

List Of State Governors And Chief Ministers Of India

List Of Core Industries

Banks Headquarters List

Coal Industry

States Official Languages

Superlatives In India

Nicknames Of Indian Cities

Important Revolutions In India

Indian Air Chief Marshal

List Of Scientific Instruments And Their Uses

Census

List Of Nuclear Power Stations In India

Indian Prime Ministers

List Of Active, Dormant & Extinct Volcanoes In India

Indian Presidents List

Famous Volcanoes In The World

Five Year Plans In India

Important Awards In India

Important Indian Exercise With Other Countries

Important International Cricket Tournaments

Important Cricket Tournaments – India

Important Indian Cities & Their Founders

Unesco Heritage Sites In India

Lists Of Palaces In India

List Of Tiger Reserves In India

Lists Of First Women In India

Lists Of First Men In India

List Of National Parks In India

Famous Festivals In India

Famous Temples In India

Bank Taglines

Ports In India

G20 Summit

International Banks And Headquarters

Cabinet Ministers And Their Constituencies

International Organisation Headquarters

List Of Domestic Airports In India

Reports Published By Different Organisations

List Of International Airports In India

Chief Justice Of High Court (Indian Administration)

Father Of Various Fields

List Of Drdo Laboratories

List Of National Institutes

Important Indian Rivers And Their Origin

National Emergency

State Emergency

Financial Emergency

List Of Comptroller And Auditor General Of India(Cag)

List Of Noble Prize Winners From India

Rural Welfare Programmes

Modern India

Banks And Their Terms

President & Their Articles

Supreme Court Of India

Welfare Schemes For Women In India

Gst Important Points

Fundamental Duties

List Of Indian Ambassadors To Other Countries

List Of National Independence Days

Terms Used In Games

Largest Desert In The World

Central Bank Names Of Different Countries

Water Falls

Indian Celebration Names

List Of Head Quarters

 

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!